Projekt: SZKŁO  


I etap   
II etap   
III etap   
IV etap   
foto: Grzegorz Stadnik
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
This Project has been made with the support of the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland. 
Projekt realizowany w ramach stypendium z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt: SZKŁO, Monika Patuszyńska, 2016