. . . . . .  transformy plus. 2011  
deformy

ex-formy

papformy

nonformy

paraformy

transformy
transformy+

transformy + (kristoff stories)


h 29, 30 cm, parian ware, 1240 C, piec elektryczny