. . . . . .  transformy. 2010  
deformy

ex-formy

papformy

nonformy

paraformy

transformy
transformy+

transformy + (kristoff stories)


h 22-26 cm, porcelana, 1380 C, gazowy piec tunelowy, ZPS Karolina