. . . . . .  papformy. 2008  
deformy

ex-formy

papformy


nonformy

paraformy

transformy
transformy+

transformy + (kristoff stories)


wys.25 cm, Southern Ice Porcelain, 1260 C, piec gazowy, Cardiff