. . . . . .   papformy. 2007  
deformy

ex-formy

papformy


nonformy

paraformy

transformy
transformy+

transformy + (kristoff stories)


wys.19-25 cm, porcelana techniczna, 1350 C, piec Tongkama, Luboradów