. . . . . .  papformy. 2007  
deformy

ex-formy

papformy

nonformy

paraformy

transformy
transformy+

transformy + (kristoff stories)


wys.15 cm, porcelana, 1350 C, gazowy piec tunelowy, FP Wa³brzych