. . . . . .  nonformy. 2008  
deformy

ex-formy

papformy
nonformy

paraformy

transformy
transformy+

transformy + (kristoff stories)


wys. 25, 30 cm, porcelana, 1380 C, gazowy piec tunelowy, ZPS Karolina