. . . . . .  ex-formy. 2007  
deformy

ex-formy

papformy


nonformy

paraformy

transformy
transformy+

transformy + (kristoff stories)


wys. 38cm, kamionka, 1220 C, piec elektryczny