. . . . . .  deformy. 2000  
deformy

ex-formy

papformy


nonformy

paraformy

transformy
transformy+

transformy + (kristoff stories)


wys.75 cm, porcelana, 1380 C, gazowy piec tunelowy, FP Książ