patuszynska.art.pl


Monika Patuszyńska
@ Blas&Knada
16.04.- 04.05.2020
Stockholm, Sweden
Projekt realizowany w ramach stypendium z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
This Project has been made with the support of the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ze wsparciem Instytutu Polskiego w Sztokholmie
with the support of Polska Institutet, Stockholm
Polska Institutet Stockholm