bastards & orphans


texts   I factories I objects  I  films  I  shows
teksty I   fabryki  I obiekty  I  filmy  I  wystawy
  The making of a fish-hook, manufacture of a china cup, or production of a television programme, all depend on the same process of combustion. Like our bodies and like our desires, the machines we have devised are possessed of a heart which is slowly reduced to embers. From the earliest times, human civilization has been no more than a strange luminescence growing more intense by the hour, of which no one can say when it will begin to wane and when it will fade away. 
W.G. Sebald "The Rings of Saturn" 

  Sporządzenie haczyka do wędki, wykonanie porcelanowej filiżanki i produkcja programu telewizyjnego opierają się ostatecznie na tym samym procesie spalania. Wymyślone przez nas maszyny mają, tak jak nasze ciała i jak nasza tęsknota, powoli wypalające się serce. Cała cywilizacja ludzka, od samego początku, to nic innego, tylko z godziny na godzinę narastający żar, o którym nikt nie wie, jaką intensywność osiągnie i kiedy pocznie stopniowo gasnąć.

W.G. Sebald "Pierścienie Saturna"This Project has been made with the support of the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland.
Projekt realizowany w ramach stypendium z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bastards&Orphans, Monika Patuszyńska, 2013